IPSC & Dynamic

Jorge Ballesteros EHC 2016

Eurasia Extreme 2016 day 3

Handgun Grip Leverage

Eurasia Extreme Open 2016